top of page

​Tjenester

Landtransport

 

Kyst1 har tilgang til flere store biltransportører hvor vi også disponerer restplasser. Slik kan vi tilby transport til de fleste store byer i Norge på en prisgunstig, effektiv og miljøvennlig måte. I Bergen benytter vi profilerte biler for utkjøring og innhenting.

Sjøtransport

Norskekysten frekventeres ukentlig av 10–15 skip med sideport og krankapasitet.
Svært mange av disse har ledig lastekapasitet.

Ved bruk av nettbaserte informasjonssystemer
i kombinasjon med lang erfaring innen godstransport benytter vi ledig kapasitet på disse skipene etter restplass-prinsippet.

For Kyst1 sine kunder er dette prisgunstig, effektiv og miljøvennlig transport. Og ikke minst transport med høy fleksibilitet.

Flytransport

 

We love to wrap and pack and can organize packers for you. Our service includes:

  • Self packing where we provide all the materials

  • Custom packing where were provide labor and materials.

Whatever your needs, we're available

Ring oss: +47 55 30 79 50
bottom of page